תנ"ך - ויהי אברם בן־תשעים שנה ותשע שנים וירא ה' אל־אברם ויאמר אליו אני־אל שדי התהלך לפני והיה תמים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...