תנ"ך - ונמלתם את בשר ערלתכם והיה לאות ברית ביני וביניכם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...