תנ"ך - המול ׀ ימול יליד ביתך ומקנת כספך והיתה בריתי בבשרכם לברית עולם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...