תנ"ך - ואת־בריתי אקים את־יצחק אשר תלד לך שרה למועד הזה בשנה האחרת:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...