תנ"ך - וישמעאל בנו בן־שלש עשרה שנה בהמלו את בשר ערלתו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...