תנ"ך - ולא־יקרא עוד את־שמך אברם והיה שמך אברהם כי אב־המון גוים נתתיך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...