תנ"ך - ספר בראשית פרק יח

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים