תנ"ך - בראשית פרק יח פסוק יב - ותצחק שרה בקרבה לאמר אחרי בלתי היתה־לי עדנה ואדני זקן:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...