תנ"ך - בראשית פרק יח פסוק כ - ויאמר ה' זעקת סדם ועמרה כי־רבה וחטאתם כי כבדה מאד:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...