תנ"ך - ויפנו משם האנשים וילכו סדמה ואברהם עודנו עמד לפני ה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...