תנ"ך - בראשית פרק יח פסוק כג - ויגש אברהם ויאמר האף תספה צדיק עם־רשע:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...