תנ"ך - בראשית פרק יח פסוק ד - יקח־נא מעט־מים ורחצו רגליכם והשענו תחת העץ:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...