תנ"ך - ספר בראשית פרק יט

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים