תנ"ך - בראשית פרק יט פסוק יג - כי־משחתים אנחנו את־המקום הזה כי־גדלה צעקתם את־פני ה' וישלחנו ה' לשחתה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...