תנ"ך - בראשית פרק יט פסוק יד - ויצא לוט וידבר׀ אל־חתניו׀ לקחי בנתיו ויאמר קומו צאו מן־המקום הזה כי־משחית ה' את־העיר ויהי כמצחק בעיני חתניו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...