תנ"ך - בראשית פרק יט פסוק כג - השמש יצא על־הארץ ולוט בא צערה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...