תנ"ך - בראשית פרק יט פסוק כה - ויהפך את־הערים האל ואת כל־הככר ואת כל־ישבי הערים וצמח האדמה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...