תנ"ך - בראשית פרק יט פסוק כו - ותבט אשתו מאחריו ותהי נציב מלח:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...