תנ"ך - ספר בראשית פרק ב

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים