תנ"ך - בראשית פרק ב פסוק יא - שם האחד פישון הוא הסבב את כל־ארץ החוילה אשר־שם הזהב:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...