תנ"ך - בראשית פרק ב פסוק יב - וזהב הארץ ההוא טוב שם הבדלח ואבן השהם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...