תנ"ך - בראשית פרק ב פסוק טו - ויקח ה' אלהים את־האדם וינחהו בגן־עדן לעבדה ולשמרה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...