תנ"ך - בראשית פרק ב פסוק כד - על־כן יעזב־איש את־אביו ואת־אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...