תנ"ך - בראשית פרק ב פסוק ו - ואד יעלה מן־הארץ והשקה את־כל־פני האדמה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...