תנ"ך - בראשית פרק ב פסוק ח - ויטע ה' אלהים גן־בעדן מקדם וישם שם את־האדם אשר יצר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...