תנ"ך - ספר בראשית פרק כ

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים