תנ"ך - ספר בראשית פרק כא

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים