תנ"ך - בראשית פרק כא פסוק יא - וירע הדבר מאד בעיני אברהם על אודת בנו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...