תנ"ך - ותהר ותלד שרה לאברהם בן לזקניו למועד אשר־דבר אתו אלהים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...