תנ"ך - ויקח אברהם צאן ובקר ויתן לאבימלך ויכרתו שניהם ברית:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...