תנ"ך - ויאמר אבימלך אל־אברהם מה הנה שבע כבשת האלה אשר הצבת לבדנה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...