תנ"ך - וימל אברהם את־יצחק בנו בן־שמנת ימים כאשר צוה אתו אלהים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...