תנ"ך - ויגדל הילד ויגמל ויעש אברהם משתה גדול ביום הגמל את־יצחק:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...