תנ"ך - בראשית פרק כב פסוק יח - והתברכו בזרעך כל גויי הארץ עקב אשר שמעת בקלי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...