תנ"ך - ובתואל ילד את־רבקה שמנה אלה ילדה מלכה לנחור אחי אברהם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...