תנ"ך - בראשית פרק כב פסוק ד - ביום השלישי וישא אברהם את־עיניו וירא את־המקום מרחק:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...