תנ"ך - ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים שני חיי שרה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...