תנ"ך - בראשית פרק כג פסוק ז - ויקם אברהם וישתחו לעם־הארץ לבני־חת:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...