תנ"ך - בראשית פרק כד פסוק יא - ויברך הגמלים מחוץ לעיר אל־באר המים לעת ערב לעת צאת השאבת:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...