תנ"ך - בראשית פרק כד פסוק יב - ויאמר׀ ה' אלהי אדני אברהם הקרה־נא לפני היום ועשה־חסד עם אדני אברהם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...