תנ"ך - בראשית פרק כד פסוק יג - הנה אנכי נצב על־עין המים ובנות אנשי העיר יצאת לשאב מים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...