תנ"ך - בראשית פרק כד פסוק יז - וירץ העבד לקראתה ויאמר הגמיאיני נא מעט־מים מכדך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...