תנ"ך - בראשית פרק כד פסוק יח - ותאמר שתה אדני ותמהר ותרד כדה על־ידה ותשקהו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...