תנ"ך - בראשית פרק כד פסוק כא - והאיש משתאה לה מחריש לדעת ההצליח ה' דרכו אם־לא:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...