תנ"ך - בראשית פרק כד פסוק כג - ויאמר בת־מי את הגידי נא לי היש בית־אביך מקום לנו ללין:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...