תנ"ך - ותאמר אליו בת־בתואל אנכי בן־מלכה אשר ילדה לנחור:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...