תנ"ך - בראשית פרק כד פסוק כה - ותאמר אליו גם־תבן גם־מספוא רב עמנו גם־מקום ללון:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...