תנ"ך - בראשית פרק כד פסוק כו - ויקד האיש וישתחו לה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...