תנ"ך - בראשית פרק כד פסוק כח - ותרץ הנער ותגד לבית אמה כדברים האלה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...