תנ"ך - בראשית פרק כד פסוק כט - ולרבקה אח ושמו לבן וירץ לבן אל־האיש החוצה אל־העין:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...